Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2021 z dne 22. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2021 z dne 22. 7. 2021

Kazalo

2566. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, stran 7467.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
1. člen 
V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21, 101/21, 104/21, 107/21 in 114/21) se v 4. členu za sedmim odstavkom dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Organizator športnega tekmovanja iz prvega odstavka tega člena mora s pisnim obvestilom na vidnem mestu obvestiti športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce o pogojih iz tega člena, ki so potrebni za udeležbo na športnih tekmovanjih.
(9) Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za udeležbo na tekmovanjih izvaja organizator športnega tekmovanja. Pri tem mora vzpostaviti neposredno preverjanje pogojev že ob vstopu na športno tekmovanje.«.
2. člen 
V 8. členu se besedilo »25. julija 2021« nadomesti z besedilom »1. avgusta 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-31/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2021-3330-0098
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost