Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2021 z dne 22. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2021 z dne 22. 7. 2021

Kazalo

2564. Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, stran 7466.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 104/21, 109/21, 110/21 – popr. in 114/21) se v 3. členu v petem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali s testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih prireditev zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega, četrtega in petega odstavka tega člena, pri čemer se pogoj iz petega odstavka tega člena preveri že pred vstopom v prostor oziroma na površino, kjer se izvaja javna kulturna prireditev. Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih prireditev morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti končnega uporabnika, da je izpolnjevanje pogoja iz petega odstavka tega člena obvezno za udeležbo na javni kulturni prireditvi.«.
2. člen 
V 6. členu se besedilo »25. julija 2021« nadomesti z besedilom »1. avgusta 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-42/2021
Ljubljana, dne 22. julija 2021
EVA 2021-3340-0049
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost