Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2021 z dne 20. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2021 z dne 20. 7. 2021

Kazalo

2558. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, stran 7451.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18), 3. in 5. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) ter vloge javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj z dne 9. 6. 2021, v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta ravnatelja v plačni razred za določitev osnovne plače, izdaja župan Občine Črnomelj, po pridobljenem soglasju pristojnega organa
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj 
I. 
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, se za določitev osnovne plače uvrsti v 50. plačni razred.
II. 
Uvrstitev delovnega mesta ravnatelja v plačni razred iz prejšnje točke se izvede s 1. 1. 2021.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 28. 6. 2021 podalo soglasje št. 1007-192/2020/57 k uvrstitvi v plačni razred iz prve točke tega sklepa.
III. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 602-1/2018 z dne 2. 2. 2018 (Uradni list RS, št. 8/18).
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-21/2021-5
Črnomelj, dne 9. julija 2021
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost