Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2021 z dne 20. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2021 z dne 20. 7. 2021

Kazalo

2554. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju, stran 7439.

  
Na podlagi četrtega odstavka 38. člena in za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – DOdv, 67/17 in 84/18) ter na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 47/13) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju 
1. člen 
V Pravilniku o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14, 52/14 in 88/16) se v 7. členu v zadnji alineji 5. točke podpičje nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– osnovna plača vojaka pred prerazporeditvijo, ki pomeni fiksni znesek osnovne plače vojaka pred razporeditvijo na novo delovno mesto (Z074);«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-605/2021/8
Ljubljana, dne 16. julija 2021
EVA 2021-3130-0014
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti