Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2021 z dne 20. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2021 z dne 20. 7. 2021

Kazalo

2553. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča, stran 7438.

  
Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 163. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) ter tretjega odstavka 14. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21) objavljam ponovni
P O Z I V 
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije me je dne 14. 7. 2021 z dopisom št. 700-03/21-0001/16 obvestil, da predlagani kandidat po pozivu, ki sem ga objavil v Uradnem listu RS št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020, na tajnem glasovanju ni prejel zadostnega števila glasov za imenovanje. Na tej podlagi objavljam ponovni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča.
Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.
Predlogi možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti ter dokazila o izpolnjevanju pogojev. Po tem, ko bom sprejel odločitev o izboru kandidata/kandidatov za ustavnega sodnika in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata/predlaganih kandidatov.
Predloge možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati najkasneje do vključno srede, 15. septembra 2021 na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Št. 003-03-1/2020-177
Ljubljana, dne 19. julija 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost