Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2021 z dne 17. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2021 z dne 17. 7. 2021

Kazalo

2540. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 7367.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
1. člen 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19 in 90/21) se v 9. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V sestavi Ministrstva za javno upravo je Inšpektorat za javni sektor.«.
V drugem odstavku se v 2. točki pika nadomesti z vejico in dodajo nove 3., 4., 5., 6. in 7. točka, ki se glasijo:
»3. odloča v postopkih nadzora skladno z zakonom, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij,
4. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področju elektronske identifikacije,
5. opravlja naloge varnostnega sodelovanja v skladu z 10. členom Uredbe 910/2014/EU,
6. opravlja naloge nadzornega organa storitev zaupanja,
7. vodi nacionalni zanesljivi seznam v skladu z 22. členom Uredbe 910/2014/EU in seznam nekvalificiranih storitev zaupanja.«.
Tretji odstavek se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Inšpektorata za javni sektor se s to uredbo uskladi najpozneje do 31. julija 2021.
3. člen 
Ta uredba začne veljati 20. julija 2021, uporabljati pa se začne 31. julija 2021.
Št. 00714-24/2021
Ljubljana, dne 17. julija 2021
EVA 2021-3130-0037
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti