Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2528. Uredba o Pomorskem prostorskem planu Slovenije, stran 7227.

  
Na podlagi četrtega odstavka 67. člena v zvezi s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o Pomorskem prostorskem planu Slovenije 
1. člen 
S to uredbo se sprejme Pomorski prostorski plan Slovenije (v nadaljnjem besedilu: plan), ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
2. člen 
(1) Plan določa cilje in usmeritve za nadaljnji razvoj dejavnosti in rab na morju na način, da se dosega trajnostni prostorski razvoj, trajnostno rast pomorskih gospodarstev, trajnostni razvoj morskih območij in trajnostno rabo morskih virov.
(2) Plan določa prostorsko in časovno porazdelitev ustreznih obstoječih in prihodnjih dejavnosti in rab, predstavlja okvir za njihovo medsebojno usklajevanje ter določa ukrepe za njihovo izvajanje.
3. člen 
(1) Vsebina plana predstavlja izhodišče za izvajanje vseh dejavnosti, režimov in rab na morju.
(2) Plan je obvezno izhodišče za pripravo področne zakonodaje, za pripravo sektorskih razvojnih dokumentov za posamezne dejavnosti na morju, ter za izdajo vseh dovoljenj, pravic in koncesij.
(3) Plan je obvezno izhodišče za prostorsko načrtovanje in za pripravo strateških in izvedbenih aktov na državni, regionalni in lokalni ravni.
4. člen 
(1) Plan določa prostorske in upravljavske ukrepe na morju in v priobalnem pasu, rok za izvedbo ter nosilce ukrepov, zadolžene za njihovo izvajanje.
(2) Učinkovitost izvajanja plana se spremlja s kazalniki tega plana.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-28/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EVA 2021-2550-0027
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost