Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2021 z dne 13. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2021 z dne 13. 7. 2021

Kazalo

2446. Pravilnik o spremembi Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v Občini Borovnica, stran 6899.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 14. seji dne 30. 6. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v Občini Borovnica 
1. člen
S tem pravilnikom se določajo spremembe in dopolnitve Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 66/18).
2. člen 
V 1. členu se črta peta alineja.
3. člen 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi: »Skupina vsako leto najkasneje do 1. avgusta tekočega leta potrdi relacije in postajališča ter potrjuje upravičence za brezplačen prevoz in za prevoz z doplačilom.«
4. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi: »Šola do 15. maja tekočega leta učencem razdeli obrazce za prijavo na prevoz. Na podlagi prejetih prijav šola pripravi sezname prijavljenih učencev in jih posreduje skupini za organiziranje šolskih prevozov najkasneje do 30. junija tekočega leta za obdobje naslednjega šolskega leta.«
Doda se tretji odstavek 6. člena, ki se glasi: »Šola obvesti starše o upravičenosti učenca do brezplačnega prevoza ali prevoza z doplačilom ter najkasneje do začetka šolskega leta s starši sklene pogodbe za upravičence do prevoza z doplačilom.«
5. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni, tako da se glasi: »Učencu, ki na podlagi drugega člena tega pravilnika ni upravičen do brezplačnega organiziranega prevoza in je od matične šole oddaljen več kot 1,5 kilometra, se lahko omogoči organiziran prevoz z doplačilom na obstoječih relacijah, če to dopuščajo kapacitete obstoječih brezplačnih prevozov. Če je prijavljenih več otrok, kot je kapacitet, imajo prednost učenci nižjih razredov in učenci, katerih pot v šolo je daljša.«
Doda se tretji odstavek 8. člena, ki se glasi: »Otrok je vključen v prevoz z doplačilom za čas trajanja pouka za celotno šolsko leto, odjave so mogoče le z odstopno pisno izjavo, na kateri mora biti naveden upravičen razlog (prešolanje, sprememba prebivališča ipd.). Starši mesečno poravnavajo svoje obveznosti šoli na podlagi prisotnosti otroka v šoli.«
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2018-2
Borovnica, dne 30. junija 2021
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti