Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2021 z dne 13. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2021 z dne 13. 7. 2021

Kazalo

2443. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture, stran 6897.

  
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) minister za kulturo izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/09, 33/10 in 50/17) se v 4. členu v prvem odstavku pika na koncu 10. točke nadomesti s podpičjem in doda 11. točka, ki se glasi:
»11. področje dela javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija:
a) število realiziranih strokovnih, znanstvenih in izobraževalnih dogodkov ter kulturnih prireditev glede na triletno povprečje:
– preseženo za do vključno 2 odstotka ali za več kot 2 prireditvi pomeni 7 odstotnih točk,
– preseženo za več kot 2 do vključno 4 odstotke ali za več kot 4 prireditve pomeni 10 odstotnih točk,
– preseženo za več kot 4 odstotke ali za več kot 8 prireditev pomeni 15 odstotnih točk;
b) število obiskovalcev glede na triletno povprečje:
– preseženo za do vključno 2 odstotka ali za do vključno 1000 obiskovalcev več pomeni 7 odstotnih točk,
– preseženo za več kot 2 do vključno 4 odstotke ali za več kot 1000 do vključno 3000 obiskovalcev pomeni 10 odstotnih točk,
– preseženo za več kot 4 odstotke ali več kot 3000 obiskovalcev pomeni 15 odstotnih točk.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-26/2021
Ljubljana, dne 8. julija 2021
EVA 2021-3340-0036
Dr. Vasko Simoniti 
minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti