Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2021 z dne 12. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2021 z dne 12. 7. 2021

Kazalo

2433. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold, stran 6892.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 23. redni seji dne 17. 6. 2021 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold (Uradni list RS, št. 26/13, 36/15, 72/16, 6/17, 27/18, 10/19 in 112/20) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
»Cena programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE Vrtec Prebold znaša mesečno za:
I. starostno obdobje 503,37 EUR,
II. starostno obdobje 369,73 EUR.
Cena prehrane na dan znaša za:
I. starostno obdobje 1,44 EUR,
II. starostno obdobje 1,24 EUR.«
2. člen 
Cene programov iz spremenjenega 1. člena se uporabljajo od 1. 9. 2021 dalje.
3. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0009/2021
Prebold, dne 17. junija 2021
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost