Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2021 z dne 8. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2021 z dne 8. 7. 2021

Kazalo

2334. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 6719.

  
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
(1) S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določijo pogoji vstopa v Republiko Slovenijo na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.
(2) Na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet in na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet je prestop državne meje Republike Slovenije dovoljen samo na kontrolnih točkah, določenih v tem odloku.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je izven kontrolnih točk na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet prestop meje dovoljen za letalski promet znotraj Evropske unije in schengenskega območja.
2. člen 
(1) Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so:
– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor) in
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na spletni strani NIJZ.
3. člen 
(1) Kontrolni točki na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet sta:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet) in
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet).
(2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na spletni strani NIJZ.
4. člen 
Mednarodni potniški železniški promet z Italijansko republiko, Republiko Avstrijo in Madžarsko se kontrolira na vstopnih in izstopnih železniških postajah ob prihodu oziroma odhodu vlaka.
5. člen 
Policija za kontrolne točke in železniške postaje iz 2., 3. in 4. člena tega odloka vzpostavi nadzor prehajanja v dogovoru z obratovalcem letališča, železniških postaj oziroma upravljavcem pristanišča.
6. člen 
(1) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji določi območja, za katera obstaja visoko tveganje za okužbe z virusom SARS-CoV-2:
1. oranžni seznam, kjer:
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju nižja od 50 in stopnja pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 4 % ali višja,
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju 50 ali več, vendar nižja od 75, in stopnja pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 1 % ali višja ali
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-COV-2 v 14-dnevnem obdobju med 75 in 200, stopnja pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 pa nižja od 4 %;
2. rdeči seznam, kjer:
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju med 75 in 200 in stopnja pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 4 % ali višja ali
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju višja od 200, vendar nižja od 500;
3. temno rdeči seznam, kjer:
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju 500 ali več na 100.000 prebivalcev,
– obstaja povečana pojavnost bolj nevarnih različic virusa SARS-CoV-2,
– za območja ni na voljo dovolj informacij za oceno epidemiološke situacije ali
– je število opravljenih testov na prisotnost SARS-CoV-2 v zadnjem tednu enako ali nižje od 300 na 100.000 prebivalcev.
(2) Na območjih, ki niso uvrščena na oranžni, rdeči ali temno rdeči seznam, ni visokega tveganja za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: zeleni seznam).
(3) Območje je država ali administrativna enota države. Kadar med administrativnimi enotami posamezne države obstajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada Republike Slovenije določi, da so na zelenem, oranžnem, rdečem ali temno rdečem seznamu le posamezne administrativne enote te države.
(4) Enako kot države članice schengenskega območja se po tem odloku obravnavajo tudi Kneževina Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino in Sveti sedež (Vatikanska mestna država).
(5) Zeleni, oranžni, rdeči in temno rdeči seznam so določeni v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Objavi se na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve. Šteje se, da so na oranžni seznam uvrščene tudi vse države, ki niso navedene na zelenem, rdečem ali temno rdečem seznamu.
7. člen 
(1) Dokazila iz 8. člena tega odloka, ki se upoštevajo ob vstopu v Republiko Slovenijo, so:
1. evropsko digitalno covidno potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
2. digitalno covidno potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
3. rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa (v nadaljnjem besedilu: test PCR);
4. rezultat hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa (v nadaljnjem besedilu: test HAG);
5. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o prebolelosti);
6. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o cepljenju), s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni ali
7. potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o cepljenju za prebolevnike).
(2) Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 6. točke prejšnjega odstavka, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v 6. točki prejšnjega odstavka. Če je oseba iz prejšnjega stavka prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje 6. točke prejšnjega odstavka (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje 6. točke prejšnjega odstavka (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje 6. točke prejšnjega odstavka (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka.
(3) Test PCR iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.
(4) Test HAG iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid19_rat_common-list_en.pdf. Seznam se objavi tudi na spletni strani NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve.
(5) Potrdilo o prebolelosti se upošteva, če je bilo izdano v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.
8. člen 
(1) Oseba, ki prihaja z območja, ki je na zelenem seznamu, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu. Ne glede na prejšnji stavek mora oseba dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Republike Slovenije do vrnitve v Republiko Slovenijo, če je to obdobje krajše od pet dni. Če oseba ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na temno rdečem seznamu.
(2) Oseba, ki prihaja z območja, ki je na oranžnem seznamu, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži EU DCP, DCP tretje države, negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Oseba, ki ne predloži dokazila iz tega odstavka, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če je oseba iz prejšnjega stavka tujec brez prebivališča v Republiki Sloveniji, se ji vstop v Republiko Slovenijo dovoli in se jo napoti v karanteno na domu za deset dni, le če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(3) Oseba, ki prihaja z območja na rdečem seznamu, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Potrdilo o prebolelosti in potrdilo o cepljenju se upoštevata tudi, če sta del EU DCP ali DCP tretje države. Oseba, ki ne predloži dokazila iz tega odstavka, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če je oseba iz prejšnjega stavka tujec brez prebivališča v Republiki Sloveniji, se ji vstop v Republiko Slovenijo dovoli in se jo napoti v karanteno na domu za deset dni, le če predloži negativni rezultat testa PCR in nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(4) Oseba, ki prihaja z območja na temno rdečem seznamu, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike. Potrdilo o prebolelosti in potrdilo o cepljenju se upoštevata tudi, če sta del EU DCP ali DCP tretje države. Oseba, ki ne predloži dokazila iz tega odstavka, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če je oseba iz prejšnjega stavka tujec brez prebivališča v Republiki Sloveniji, se ji vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(5) Tujcu, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji in ki prihaja z območja na oranžnem, rdečem ali temno rdečem seznamu, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogel zapustiti ozemlja Republike Slovenije.
(6) Tujcu, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, dovoli pa se mu tranzit čez Republiko Slovenijo ob upoštevanju priporočil NIJZ, če ob vstopu v Republiko Slovenijo nedvomno izkaže, da je namen vstopa le tranzit čez Republiko Slovenijo.
(7) Če se oseba v času trajanja karantene testira s testom na virus SARS-CoV-2 s testom PCR in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.
(8) Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.
(9) Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ali kažeta očitne znake okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar ne potrebujeta sanitetnega prevoza, ter želita prestajati karanteno oziroma izolacijo v Republiki Sloveniji, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bosta prestajala karanteno oziroma izolacijo.
(10) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije lahko zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.
9. člen 
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb:
1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah po vstopu v Republiko Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Republike Slovenije;
3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu;
4. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
5. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
6. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Pod enakimi pogoji lahko vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, če se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
7. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v petih dneh po prehodu meje;
8. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje in se vrača najkasneje v petih dneh po prehodu meje;
9. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj.
(2) Če oseba iz 7. ali 8. točke prvega odstavka tega člena prihaja ali se vrača v Republiko Slovenijo iz območja na rdečem ali temno rdečem seznamu, se ji vstop brez napotitve v karanteno na domu dovoli samo, če predloži negativni izvid testa PCR ali testa HAG.
(3) Oseba, ki uveljavlja izjemo iz tega člena, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če je oseba iz prejšnjega stavka tujec brez prebivališča v Republiki Sloveniji, se ji vstop v Republiko Slovenijo dovoli in se jo napoti v karanteno na domu za deset dni, le če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajala karanteno, sicer pa se ji vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
10. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 85/21, 89/21, 93/21, 98/21, 101/21 in 104/21).
12. člen 
Ta odlok začne veljati 10. julija 2021 in velja do vključno 14. julija 2021.
Št. 00717-53/2021
Ljubljana, dne 8. julija 2021
EVA 2021-1711-0066
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost