Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2021 z dne 1. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2021 z dne 1. 7. 2021

Kazalo

2228. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 6516.

  
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 85/21, 89/21, 93/21, 98/21 in 101/21) se v 7. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Oseba, ki prihaja z območja na rdečem seznamu, mora ob vstopu v Republiko Slovenijo predložiti negativni test PCR, razen če ima prebivališče v Republiki Sloveniji, nato pa se napoti v karanteno na domu za deset dni. Ne glede na prejšnji stavek osebi ni treba predložiti negativnega testa PCR in se ne napoti v karanteno na domu, če predloži potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Osebo, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji in ki prihaja z območja na temno rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Tujcu, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji in ki prihaja z območja na temno rdečem seznamu, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.«.
Dosedanji šesti do dvanajsti odstavek postanejo sedmi do trinajsti odstavek.
2. člen 
V 12. členu se besedilo »4. julija 2021« nadomesti z besedilom »11. julija 2021«.
3. člen 
Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3 in Priloga 4 se nadomestijo z novimi Prilogo 1, Prilogo 2, Prilogo 3 in Prilogo 4, ki so kot Priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati 3. julija 2021.
Št. 00717-52/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-1711-0063
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost