Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2021 z dne 1. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2021 z dne 1. 7. 2021

Kazalo

2227. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, stran 6516.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
1. člen 
V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21 in 101/21) se v 2. členu črta drugi odstavek.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta vejica in besedilo »ki se izvaja individualno oziroma v skupini do 50 vadečih«.
2. člen 
V 4. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se:
‒ v 1. točki za besedilom »Ruski federaciji,« doda besedilo »Republiki Srbiji,«;
‒ v 3. točki za osmo alinejo doda nova, deveta alineja, ki se glasi:
»‒ drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve, druge, tretje, pete, šeste, sedme ali osme alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka,«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedilom »Ruski federaciji,« doda besedilo »Republiki Srbiji,«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedilom »pogoji za« doda besedilo »športnike, organizacijsko osebje in«.
Črta se deveti odstavek.
3. člen 
V 6. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
4. člen 
V 8. členu se besedilo »4. julija 2021« nadomesti z besedilom »11. julija 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-29/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-3330-0088
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost