Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2021 z dne 1. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2021 z dne 1. 7. 2021

Kazalo

2226. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, stran 6515.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21, 93/21, 96/21 in 101/21) se v 2. členu v prvem odstavku v tretji alineji črta besedilo »v zaprtih prostorih«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
V sedmem odstavku se v 2. točki za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka,«.
V desetem odstavku se črta besedilo », četrtega in petega«.
2. člen 
V 5. členu se besedilo »4. julija 2021« nadomesti z besedilom »11. julija 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-39/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-3340-0043
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost