Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2021 z dne 1. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2021 z dne 1. 7. 2021

Kazalo

2225. Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, stran 6514.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 se s tem odlokom začasno omejuje ponujanje kulturnih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.
(2) Za ponujanje storitev javnih kulturnih prireditev in za ponujanje drugih kulturnih storitev neposredno končnim uporabnikom iz prejšnjega odstavka, se ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2.
2. člen 
(1) Ponujanje storitev knjižnic, arhivov, muzejev in galerij je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
minimalni možni stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ),
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom,
– uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Medosebna razdalja med končnimi uporabniki mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(4) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo.
(5) Knjižnica, arhiv, muzej oziroma galerija zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega odstavka in omejitev iz tretjega odstavka tega člena.
3. člen 
(1) Ponujanje storitev javnih kulturnih prireditev (kinematografske, gledališke, glasbene, plesne in druge) je dovoljeno le pod naslednjima pogojema:
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom, in
– razkuževanje rok za udeležence pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Ne glede na odlok, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, uporaba zaščitnih mask ni obvezna za končne uporabnike in nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah.
(4) Izvajanje javnih kulturnih prireditev za končne uporabnike je dovoljeno le pod pogojem, da nastopajoči enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo javne kulturne prireditve, če to izvajajo občasno, opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG), pri čemer lahko nastopajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa.
(5) Javne kulturne prireditve se lahko udeležijo le končni uporabniki, ki imajo:
1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema:
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
‒ drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka,
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali se je v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepila z enim odmerkom cepiva iz 2. točke tega odstavka, kjer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.
(6) Dokazila o testiranju iz četrtega in petega odstavka tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.
(7) Pogoj iz petega odstavka tega člena ne velja za končne uporabnike, ki še niso dopolnili 15 let.
(8) Osebam iz četrtega odstavka tega člena testiranja ni treba opraviti, če še niso dopolnile 15 let ali če predložijo dokazila iz petega odstavka tega člena.
(9) Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih prireditev zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena, nosilci izvajanja gledaliških, glasbenih in plesnih prireditev pa zagotovijo tudi spoštovanje pogoja iz četrtega odstavka tega člena.
4. člen 
(1) Ponujanje storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
– uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Medosebna razdalja med končnimi uporabniki mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(4) Upravljavec ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in omejitve iz prejšnjega odstavka.
5. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta odlok začne veljati 5. julija 2021 in velja do vključno 11. julija 2021.
Št. 00716-40/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-3340-0044
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost