Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2021 z dne 30. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2021 z dne 30. 6. 2021

Kazalo

2219. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, stran 6509.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21, 59/21 in 64/21) se v 8. členu v prvem odstavku za besedilom »(v nadaljnjem besedilu: CRPP)« doda besedilo »in izpis Digitalnega COVID potrdila EU (v nadaljnjem besedilu: potrdilo EU DC)«.
V četrtem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in je na skupnem seznamu testov HAG za COVID-19, ki ga določi Odbor za zdravstveno varnost pri Evropski komisiji. Skupni seznam testov HAG, ki izpolnjujejo merila iz tega odstavka, objavlja NIJZ na svoji spletni strani.«.
V šestem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec presejalnega programa izvid mikrobiološke preiskave takoj po opravljeni preiskavi pošlje v CRPP in osebi izpiše potrdilo EU DC.«.
Za šestim odstavkom se doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Izpis potrdila EU DC iz prejšnjega odstavka se lahko opusti na željo pacienta.«.
2. člen 
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stroški zdravstvenih storitev obsegajo stroške:
1. odvzema brisov,
2. izvedbe mikrobioloških preiskav,
3. mobilnih timov, ki izvajajo teste,
4. zagotavljanja obveščenosti pacienta o izvidu preiskave,
5. izpisa potrdila EU DC,
6. informacijske podpore za izvajanje mikrobioloških preiskav, posredovanja izvidov v CRPP, izpisa potrdila EU DC in obračuna.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-61/2021
Ljubljana, dne 30. junija 2021
EVA 2021-2711-0122
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti