Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

2193. Sklep o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod, stran 6417.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod 
1. člen 
V Sklepu o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 47/11 in 71/18) se v 3. členu za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Inštitut opravlja strokovne naloge ocenjevanja snovi in biocidnih proizvodov v povezavi z varstvom okolja.«.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
2. člen 
V 4. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Inštitut opravlja naloge iz osmega odstavka prejšnjega člena v skladu s programom, ki ga po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za zdravje (Urad Republike Slovenije za kemikalije), sprejme upravni odbor inštituta. Izvajanje nalog iz programa ter medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za zdravje (Urad Republike Slovenije za kemikalije), ki je naročnik in plačnik nalog, se podrobneje uredijo s pogodbo.«.
3. člen 
V 15. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Inštitut pridobiva sredstva za opravljanje nalog iz osmega odstavka 3. člena tega sklepa v obsegu izvajanja nalog iz osmega odstavka 3. člena tega sklepa na podlagi programa, ki ga po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za zdravje (Urad Republike Slovenije za kemikalije), sprejme upravni odbor inštituta.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Inštitut mora statut in druge interne akte uskladiti v štirih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
5. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-27/2021
Ljubljana, dne 24. junija 2021
EVA 2021-3330-0057
Vlada Republike Slovenije 
mag. Matej Tonin 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti