Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

2187. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023, stran 6377.

  
Na podlagi petega odstavka 129. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 93/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (v nadaljnjem besedilu: Program), ki je v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen 
(1) Ne glede na skupni znesek, določen v Programu za posamezni ukrep, se lahko 20 % tega zneska v okviru istega ukrepa prenese in prerazporedi v naslednja leta, ne da bi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sprejela spremembo Programa.
(2) Letni znesek ali del letnega zneska za izvedbo posameznega ukrepa, ki se izvaja na podlagi veljavnih pogodb ali sporazumov, sklenjenih na podlagi odlokov o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, sprejetih v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, se lahko ne glede na prejšnji odstavek na podlagi aneksa k pogodbi ali sporazumu prenese in prerazporedi v naslednja leta z namenom izpolnitve obveznosti iz te pogodbe ali sporazuma, ne da bi vlada sprejela spremembo Programa.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 (Uradni list RS, št. 14/20).
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-22/2021
Ljubljana, dne 24. junija 2021
EVA 2021-2550-0004
Vlada Republike Slovenije 
mag. Matej Tonin 
podpredsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti