Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

2186. Uredba o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 6377.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
1. člen 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21 in 90/21; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v 14. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Agencija Republike Slovenije za okolje:
1. opravlja strokovne in razvojne naloge spremljanja in ocenjevanja stanja okolja, vključno z ocenjevanjem stanja voda, zraka in tal ter varstva pred hrupom v skladu s predpisi o varstvu okolja,
2. izvaja naloge državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe,
3. vodi evidence s področja spremljanja in ocenjevanja stanja okolja,
4. izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov,
5. opravlja upravne in strokovne naloge v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode v skladu s predpisi o varstvu okolja.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Agencija Republike Slovenije za okolje začne naloge po spremenjenem tretjem odstavku 14. člena uredbe izvrševati 1. septembra 2021.
Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za okolje in prostor in Agencije Republike Slovenije za okolje se uskladita s spremenjenim tretjim odstavkom 14. člena uredbe najpozneje do 1. septembra 2021. Najpozneje v tem roku Ministrstvo za okolje in prostor od Agencije Republike Slovenije za okolje prevzame naloge, ustrezne javne uslužbence in dokumentacijo.
3. člen 
Ta uredba začne veljati 15. avgusta 2021.
Št. 00714-20/2021
Ljubljana, dne 24. junija 2021
EVA 2021-3130-0021
Vlada Republike Slovenije 
mag. Matej Tonin 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti