Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2021 z dne 24. 6. 2021

Kazalo

2185. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 6376.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20 in 13/21) se v 2. členu v preglednici za vrstico s šifro Z073 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
Z074
osnovna plača vojaka pred prerazporeditvijo
tretji odstavek 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20: v nadaljnjem besedilu: ZObr) 
 
fiksen znesek osnovne plače vojaka pred razporeditvijo na novo delovno mesto
1
«. 
2. člen 
V 3. členu se v drugem odstavku v preglednici:
– v vrstici s šifro H030 stolpec z naslovom »Način izračuna« spremeni tako, da se glasi:
»30.a in 31. člen ZZVZZ, 6. člen ZUJF«;
– za vrstico s šifro J202 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
J203
razlika med osnovno plačo vojaka pred razporeditvijo in osnovno plačo po razporeditvi 
drugi dohodki iz delovnega razmerja 
/
tretji odstavek 93. člena ZObr 
 
J203 = Z074 – Z070 
 
V primeru zaposlitve sredi meseca se znesek J203 izplača sorazmerno glede na čas zaposlitve na delovnem mestu po razporeditvi.
v znesku
X
1
1
«. 
3. člen 
V 5. členu se v preglednici za vrstico s šifro J202 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
J203
razlika med osnovno plačo vojaka pred razporeditvijo in osnovno plačo po razporeditvi
15,50
6,36
0,14
0,10
8,85
6,56
0,0611
0,10
0,53
S9
S1
«. 
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-19/2021
Ljubljana, dne 24. junija 2021
EVA 2021-3130-0028
Vlada Republike Slovenije 
mag. Matej Tonin 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti