Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2021 z dne 18. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2021 z dne 18. 6. 2021

Kazalo

2134. Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 6225.

  
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 85/21, 89/21 in 93/21) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(1) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji določi območja, za katera obstaja visoko tveganje za okužbe z virusom SARS-CoV-2:
1. Oranžni seznam, kjer:
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju nižja od 50 in stopnja pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 4 % ali višja,
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju 50 ali več, vendar nižja od 75, in stopnja pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 1 % ali višja ali
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-COV-2 v 14-dnevnem obdobju med 75 in 200, stopnja pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 pa nižja od 4 %.
Oranžni seznam je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka. Objavi se na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve. Šteje se, da so na oranžni seznam uvrščene tudi vse države, ki niso navedene v Prilogi 2, Prilogi 3 ali Prilogi 4.
2. Rdeči seznam, kjer:
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju med 75 in 200 in stopnja pozitivnih testov na prisotnost SARS-CoV-2 4 % ali višja ali
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju višja od 200, vendar nižja od 500.
Rdeči seznam je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del tega odloka. Objavi se na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.
3. Temno rdeči seznam, kjer:
– je stopnja skupno prijavljenih primerov okužbe s SARS-CoV-2 v 14-dnevnem obdobju 500 ali več na 100.000 prebivalcev,
– obstaja povečana pojavnost bolj nevarnih različic virusa SARS-CoV-2,
– za območja ni na voljo dovolj informacij za oceno epidemiološke situacije ali
– je število opravljenih testov na prisotnost SARS-CoV-2 v zadnjem tednu enako ali nižje od 300 na 100.000 prebivalcev.
Temno rdeči seznam je določen v Prilogi 3, ki je sestavni del tega odloka. Objavi se na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.
(2) Na območjih, ki niso uvrščena na oranžni, rdeči ali temno rdeči seznam, ni visokega tveganja za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: zeleni seznam). Zeleni seznam je določen v Prilogi 4, ki je sestavni del tega odloka. Objavi se na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.
(3) Območje je država ali administrativna enota države. Kadar med administrativnimi enotami posamezne države obstajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada Republike Slovenije določi, da so na zelenem, oranžnem, rdečem ali temno rdečem seznamu le posamezne administrativne enote te države.
(4) Enako kot države članice schengenskega območja se po tem odloku obravnavajo tudi Kneževina Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino in Sveti sedež (Vatikanska mestna država).«.
2. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen 
(1) Oseba, ki prihaja z območja, ki je na zelenem seznamu, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki je na zelenem seznamu. Ne glede na prejšnji stavek mora oseba dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Republike Slovenije do vrnitve v Republiko Slovenijo, če je to obdobje krajše od pet dni. Če oseba ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na temno rdečem seznamu.
(2) Dokazila, ki se upoštevajo ob vstopu v Republiko Slovenijo, so:
1. rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa (v nadaljnjem besedilu: test PCR);
2. rezultat hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa (v nadaljnjem besedilu: test HAG);
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o prebolelosti);
4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o cepljenju), s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni ali
5. potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o cepljenju za prebolevnike).
(3) Oseba, ki prihaja z območja, ki je na oranžnem seznamu, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.
(4) Oseba, ki prihaja z območja na rdečem ali temno rdečem seznamu, mora ob vstopu v Republiko Slovenijo predložiti test PCR. Po vstopu v Republiko Slovenijo se napoti v karanteno na domu za deset dni. Ne glede na prvi stavek osebi ni treba predložiti testa PCR in se ne napoti v karanteno na domu, če predloži potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.
(5) Če se oseba v času trajanja karantene testira s testom na virus SARS-CoV-2 s testom PCR in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.
(6) Če je v karanteno na domu napotena oseba, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjena. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, oseba krije sama. Če tuj državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo dovoli le, če so zagotovljene ustrezne nastanitvene kapacitete za izvajanje karantene.
(7) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije lahko zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.
(8) Tujcu, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji in ki prihaja z območja na oranžnem, rdečem ali temno rdečem seznamu, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogel zapustiti ozemlja Republike Slovenije.
(9) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenijo ob upoštevanju priporočil NIJZ.
(10) Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.
(11) Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ali kažeta očitne znake okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar ne potrebujeta sanitetnega prevoza, ter želita prestajati karanteno oziroma izolacijo v Republiki Sloveniji, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bosta prestajala karanteno oziroma izolacijo.«.
3. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo z območja na oranžnem, rdečem ali temno rdečem seznamu:«.
4. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo z območja na oranžnem, rdečem ali temno rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:«.
5. člen 
9.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»9.a člen 
(1) Test PCR iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.
(2) Test HAG iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/ preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf. Seznam se objavi tudi na spletni strani NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve.
(3) Potrdilo o prebolelosti se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.«.
6. člen 
V 12. členu se besedilo »20. junija 2021« nadomesti z besedilom »27. junija 2021«.
7. člen 
Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novimi Prilogo 1, Prilogo 2, Prilogo 3 in Prilogo 4, ki so kot Priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta odlok začne veljati 19. junija 2021.
Št. 00717-50/2021
Ljubljana, dne 18. junija 2021
EVA 2021-1711-0058
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost