Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2021 z dne 17. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2021 z dne 17. 6. 2021

Kazalo

2077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, stran 6084.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21, 73/21, 79/21, 85/21, 89/21 in 93/21) se v 2. členu v tretjem odstavku v prvem stavku za besedilom »v zaprtih javnih prostorih« doda besedilo »oziroma na odprtih površinah«, za besedo »zaprte« pa doda besedilo »oziroma odprte«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, arhivov, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, in v katerih po kriterijih iz prejšnjega odstavka sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje 100 udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ 100, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.«.
V petem odstavku se za besedilom »v zaprtih javnih prostorih« doda besedilo »oziroma na odprtih površinah«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku v 3. točki za besedo »razen« doda besedilo »za končne uporabnike na odprtih površinah ter«, v 4. točki vejica na koncu stavka nadomesti s piko, 5. točka pa črta.
V tretjem odstavku se v tretjem stavku za besedilom »postavljenimi sedišči« doda besedilo »oziroma stojišči«, v četrtem stavku pa za besedo »sediščih« doda besedilo »oziroma stojiščih«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Pogoj iz šestega odstavka tega člena ne velja za končne uporabnike, ki še niso dopolnili 15 let.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Osebam iz petega odstavka tega člena testiranja ni treba opraviti, če še niso dopolnile 15 let ali če predložijo dokazila iz šestega ali sedmega odstavka tega člena.«.
3. člen 
V 7. členu se besedilo »20. junija 2021« nadomesti z besedilom »27. junija 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-36/2021
Ljubljana, dne 17. junija 2021
EVA 2021-3340-0041
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti