Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2021 z dne 7. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2021 z dne 7. 6. 2021

Kazalo

1965. Sklep o vodarini, stran 5582.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 15. redni seji dne 26. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
I. 
Sprejme se višina vodarine v višini 0,6072 EUR/m³ brez DDV.
II. 
Omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, se določi v višini:
DN
Omrežnina EUR/mesec
po DN vodomera brez DDV
<=20
10,42
20<DN<40
31,26
40<=DN<50
104,20
50<=DN<65
156,30
65<=DN<80
312,61
80<=DN<100
521,01
100<=DN<150
1.042,02
150<=DN
2.084,04
III. 
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. 8. 2021 in se jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-1/2021
Laško, dne 26. maja 2021
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost