Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2021 z dne 7. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2021 z dne 7. 6. 2021

Kazalo

1961. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj, stran 5577.

  
V skladu s 70. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo 3 (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 26. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj 
1. člen 
V 1. členu Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 59/19) se dodata novi točki, ki se glasita:
»17. Mestna knjižnica Kranj, k.o. 2100 Kranj, številka stavbe 1821, deli stavbe na naslovu Gregorčičeva 1, Kranj, in sicer: 8, 10, 14, 16, 22, 24, 26, 35, 42, 46, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 86, 87, 88, 89, 90, 102, 104 in 105, lastninska pravica MOK;
18. Objekt na naslovu Škrlovec 1, Kranj, k.o. 2100 Kranj, številka stavbe 702, parc. št. 166/1 (ID 4554431), 166/2 (ID 4183164), 166/4 (ID 4350309), lastninska pravica MOK.«
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 610-19/2019-5-40/30/07
Kranj, dne 26. maja 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost