Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2021 z dne 3. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2021 z dne 3. 6. 2021

Kazalo

1865. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 5195.

  
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 85/21) se v 6. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Oseba, ki prihaja z območja, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Ne glede na prejšnji stavek mora oseba dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Republike Slovenije do vrnitve v Republiko Slovenijo, če je to obdobje krajše od pet dni. Če oseba ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem oziroma temno rdečem seznamu.«.
2. člen 
V 7. členu se v tretjem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1.dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;«.
3. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »PCR ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: HAG test)« nadomesti z besedilom »testa PCR ali testa HAG«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
4. člen 
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
(1) Test PCR iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.
(2) Test HAG iz tega odloka je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf. Seznam se objavi tudi na spletni strani NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve.«.
5. člen 
V 12. členu se besedilo »6. junija 2021« nadomesti z besedilom »13. junija 2021«.
6. člen 
Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novima Prilogo 1 in Prilogo 2, ki sta kot Priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odlok začne veljati 5. junija 2021.
Št. 00717-47/2021
Ljubljana, dne 2. junija 2021
EVA 2021-1711-0051
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti