Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1829. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov, stran 5120.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 17. člena, tretjega odstavka a18.a člena, tretjega odstavka 18.a člena, 19. člena in tretjega odstavka 28. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) je Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z ministrom za zdravje sprejela
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov 
1. člen 
V Pravilniku o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 22/18 in 187/20) se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-74/2021
Ljubljana, dne 5. maja 2021
EVA 2021-2711-0056
Dr. Marko Jug 
predsednik skupščine 
Zdravniške zbornice Slovenije 
Soglašam! 
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost