Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2021 z dne 27. 5. 2021

Kazalo

1782. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 5030.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 15. in 87. člen člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 25. redni seji dne 20. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. 
Nepremičninam s parc. št. 2663/2 in 2663/3, obe k. o. 2316 Vrtojba, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. 
Nepremičninam navedenih v 1. členu tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninske pravica na ime Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, matična številka: 1358227000.
3. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-13/2021-2
Šempeter pri Gorici, dne 20. maja 2021
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost