Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2021 z dne 25. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2021 z dne 25. 5. 2021

Kazalo

1765. Odlok o dopolnitvi Odloka o pokopališkem redu v Občini Pivka, stran 4998.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96, 28/05, 54/06, 1/10, 96/11, 18/17), 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 16. seji dne 13. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o pokopališkem redu v Občini Pivka 
1. člen
V 23. člen Odloka o pokopališkem redu v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 33/17) se za besedilom doda nov odstavek:
»V primeru, da najemnik groba ni znan, upravljavec pokopališča javno objavi namero o opustitvi groba in odstranitvi nagrobne opreme. Javna objava se izvede na oglasni deski in spletni strani občine in z obvestilom na grobu samem. Po 60 dneh od dneva objave obvestila se smatra, da grob nima lastnika in koncesionar na lastne stroške odstrani opremo z groba.«
3. člen 
V 24. člen Odloka o pokopališkem redu v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 33/17) se za besedilom doda nov odstavek:
»V primeru, da najemnik groba ni znan, se po odstranitvi opreme z groba šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku. V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba koncesionar. Sredstva za vzdrževanje opuščenega groba zagotavlja koncesionar.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-21/2021
Pivka, dne 13. maja 2021
 
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj 

AAA Zlata odličnost