Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2021 z dne 20. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2021 z dne 20. 5. 2021

Kazalo

1681. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, stran 4574.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji 
1. člen 
V Odloku o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21, 69/21 in 73/21) se v 1. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za kolektivno uresničevanje verske svobode iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2.«.
2. člen 
V 2. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če predložijo:
1. dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa v primeru občasne izvedbe verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, ki jo izvaja ta oseba,
2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema:
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Osebam iz šestega odstavka tega člena testiranja ni treba opraviti, če imajo dokazila iz 3. ali 4. točke prejšnjega odstavka in so bile v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljene z enim odmerkom cepiva iz 2. točke prejšnjega odstavka, zaščita pa se vzpostavi z dnem cepljenja.«.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
3. člen 
V 5. členu se besedilo »23. maja 2021« nadomesti z besedilom »30. maja 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-28/2021
Ljubljana, dne 20. maja 2021
EVA 2021-3340-0033
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost