Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2021 z dne 20. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2021 z dne 20. 5. 2021

Kazalo

1679. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, stran 4573.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
1. člen 
V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 73/21) se v 4. členu v drugem odstavku pred piko dodata vejica in besedilo:
»pri čemer izključno na sediščih ne velja medosebna razdalja 1,5 metra. Med končnimi uporabniki mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva«.
V šestem odstavku se za 3. točko pika nadomesti z vejico in doda nova, 4. točka, ki se glasi:
»4. dokazila iz 2. točke tega odstavka in so se v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepili z enim od cepiv iz prejšnje točke, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje prejšnje točke zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.«.
2. člen 
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih, se ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.«.
3. člen 
V 8. členu se besedilo »23. maja 2021« nadomesti z besedilom »30. maja 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-24/2021
Ljubljana, dne 20. maja 2021
EVA 2021-3330-0063
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost