Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2021 z dne 19. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2021 z dne 19. 5. 2021

Kazalo

1672. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač, stran 4557.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač 
1. člen 
V Uredbi o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 34/11, 84/11 – popr., 102/12, 62/15, 12/17, 31/18 in 68/19) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba določa zahteve o varnosti igrač in njihovem prostem pretoku v skladu z Direktivo 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2020/2089 z dne 11. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede prepovedi alergenih dišavnih snovi v igračah (UL L št. 423 z dne 15. 12. 2020, str. 58).«.
2. člen 
V Prilogi II se pod naslovom »III. Kemijske lastnosti«:
1. v 11. točki:
‒ v prvem odstavku v preglednici za zaporedno številko (55) dodajo nove zaporedne številke (56), (57) in (58), ki se glasijo:
»
(56)
Atranol (2,6-dihidroksi-4-metil benzaldehid)
526-37-4
(57)
Kloroatranol (3-kloro-2,6-dihidroksi-4-metil-benzaldehid)
57074-21-2
(58)
Metil heptin karbonat
111-12-6
«; 
‒ v tretjem odstavku v preglednici:
a) vnos za citronelol spremeni tako, da se glasi:
»
(4)
Citronelol
106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4
«; 
b) vnos pod zaporedno številko (10) črta;
c) za zaporedno številko (11) dodajo nove zaporedne številke od (12) do (72), ki se glasijo:
»
(12)
Acetilcedren
32388-55-9
(13)
Amil salicilat
2050-08-0
(14)
Trans-anetol
4180-23-8
(15)
Benzaldehid
100-52-7
(16)
Kafra
76-22-2; 464-49-3
(17)
Karvon
99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8
(18)
Beta-kariofilen (oks.)
87-44-5
(19)
Rose ketone-4 (damaskenon)
23696-85-7
(20)
Alfa-damaskon (TMCHB)
43052-87-5; 23726-94-5
(21)
Cis-beta-damaskon
23726-92-3
(22)
Delta-damaskon
57378-68-4
(23)
Dimetilbenzil karbinil acetat (DMBCA)
151-05-3
(24)
Heksadekanolakton
109-29-5
(25)
Heksametilindanopiran
1222-05-5
(26)
(DL)-limonen
138-86-3
(27)
Linalil acetat
115-95-7
(28)
Mentol
1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5
(29)
Metil salicilat
119-36-8
(30)
3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciklopenten-1-il)pent-4-en-2-ol
67801-20-1
(31)
Alfa-pinen
80-56-8
(32)
Beta-pinen
127-91-3
(33)
Propiliden ftalid
17369-59-4
(34)
Salicilaldehid
90-02-8
(35)
Alfa-santalol
115-71-9
(36)
Beta-santalol
77-42-9
(37)
Sklareol
515-03-7
(38)
Alfa-terpineol
10482-56-1; 98-55-5
(39)
Terpineol (zmes izomerov)
8000-41-7
(40)
Terpinolen
586-62-9
(41)
Tetrametil acetiloktahidro naftaleni
54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9
(42)
Trimetil benzenpropanol (majantol)
103694-68-4
(43)
Vanilin
121-33-5
(44)
Cananga odorata in olje ylang-ylanga
83863-30-3; 8006-81-3
(45)
Olje iz lubja Cedrus atlantica
92201-55-3; 8000-27-9
(46)
Olje iz listov Cinnamomum cassia
8007-80-5
(47)
Olje iz lubja Cinnamomum zeylanicum
84649-98-9
(48)
Olje iz cvetov Citrus aurantium amara
8016-38-4
(49)
Olje iz lupine Citrus aurantium amara
72968-50-4
(50)
Olje iz lupine Citrus bergamia, iztisnjeno
89957-91-5
(51)
Olje iz lupine Citrus limonum, iztisnjeno
84929-31-7
(52)
Olje iz lupine Citrus sinensis, iztisnjeno (sinonim Aurantium dulcis)
97766-30-8; 8028-48-6
(53)
Olja iz Cymbopogon citragatus/schoenanthus
89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3
(54)
Olje iz listov Eucalyptus spp.
92502-70-0; 8000-48-4
(55)
Olje iz listov/cvetov Eugenia caryophyllus
8000-34-8
(56)
Jasminum grandiflorum/officinale
84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6
(57)
Juniperus virginiana
8000-27-9; 85085-41-2
(58)
Olje iz plodov Laurus nobilis
8007-48-5
(59)
Olje iz listov Laurus nobilis
8002-41-3
(60)
Olje iz semena Laurus nobilis
84603-73-6
(61)
Lavandula hybrida
91722-69-9
(62)
Lavandula officinalis
84776-65-8
(63)
Mentha piperita
8006-90-4; 84082-70-2
(64)
Mentha spicata
84696-51-5
(65)
Narcissus spp.
različno; vključno 90064-25-8
(66)
Pelargonium graveolens
90082-51-2; 8000-46-2
(67)
Pinus mugo
90082-72-7
(68)
Pinus pumila
97676-05-6
(69)
Pogostemon cablin
8014-09-3; 84238-39-1
(70)
Olje iz rožnih cvetov (Rosa spp.)
različno; vključno 8007-01-0, 
93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6
(71)
Santalum album
84787-70-2; 8006-87-9
(72)
Terpentin (olje)
8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0
«; 
2. v 13. točki v preglednici vnos za aluminij spremeni tako, da se glasi:
»
Aluminij
2 250
560
28 130
«. 
V Dodatku C se v preglednici za snovjo »Fenol« doda nova snov, ki se glasi:
»
Formaldehid
50-00-0
1,5 mg/l (mejna vrednost migracije) v polimernih materialih za igrače 
0,1 ml/m3 (mejna vrednost emisij) v s smolo povezanem lesnem materialu za igrače
30 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti) v tekstilnem materialu za igrače 
30 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti) v usnjenem materialu za igrače 
30 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti) v papirnem materialu za igrače 
10 mg/kg (mejna vrednost vsebnosti) v materialu na vodni osnovi za igrače
«. 
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(začetek uporabe) 
(1) Mejne migracijske vrednosti, ki se nanašajo na aluminij, se začnejo uporabljati 20. maja 2021, mejne vrednosti, ki se nanašajo na formaldehid, pa 21. maja 2021.
(2) Spremenjena prvi in tretji odstavek 11. točke naslova »III. Kemijske lastnosti« Priloge II uredbe se začneta uporabljati 5. julija 2022.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-36/2021
Ljubljana, dne 19. maja 2021
EVA 2021-2711-0026
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost