Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2021 z dne 13. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2021 z dne 13. 5. 2021

Kazalo

1553. Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, stran 4394.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
1. člen 
V Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) se v 2. členu v prvem odstavku beseda »deset« nadomesti s številko »50«.
2. člen 
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prejšnji člen se dovoli zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, pri čemer se zaradi epidemioloških razmer število oseb v zaprtih prostorih omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot 50 udeležencev. Število oseb na prostem se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot 50 udeležencev. Zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih nad številom 50 je izjemoma dovoljeno ob pogojih, ki jih predpiše NIJZ in za tako zbiranje izda pozitivno mnenje. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.«.
3. člen 
V 8. členu se besedilo »16. maja 2021« nadomesti z besedilom »23. maja 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati 15. maja 2021.
Št. 00717-41/2021
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-1711-0045
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost