Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2021 z dne 3. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2021 z dne 3. 5. 2021

Kazalo

1462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 4197.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21 in 65/21) se v 10. členu v petem odstavku v 1. točki za besedo »reakcije« doda beseda »s«, za besedo »Amerike« pa se dodata vejica in besedilo »na kontrolnih točkah kategorije »A« na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Srbiji ali Turčiji«.
2. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku za besedo »federaciji« dodata vejica in besedilo »Srbiji, Turčiji«.
V šestem odstavku se beseda »člen« nadomesti z besedo »člena«, za besedo »Amerike« pa se dodata vejica in besedilo »na kontrolnih točkah kategorije »A« na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa je PCR test iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ustrezen tudi, če je opravljen v Srbiji ali Turčiji«.
3. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka.
4. člen 
V 15. členu se besedilo »9. maja 2021« nadomesti z besedilom »16. maja 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati 5. maja 2021.
Št. 00717-37/2021
Ljubljana, dne 3. maja 2021
EVA 2021-1711-0042
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost