Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2021 z dne 29. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2021 z dne 29. 4. 2021

Kazalo

1398. Odlok o spremembah Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, stran 4090.

  
Za izvrševanje 11. točke prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu 
1. člen 
V Odloku o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20, 106/20, 157/20 in 172/20) se v 1. členu besedilo »zadnjič spremenjenim s Sklepom Komisije (EU) 2020/1573 z dne 28. oktobra 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 359 z dne 29. 10. 2020, str. 8)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjenim s Sklepom Komisije (EU) 2021/660 z dne 19. aprila 2021 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 140 z dne 23. 4. 2021, str. 10)«.
2. člen 
V 2. členu se besedilo »zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1776 z dne 9. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 280 z dne 31. 10. 2019, str. 1)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2159 z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 431 z dne 21. 12. 2020, str. 34)«.
3. člen 
V 3. členu se datum »30. aprila 2021« nadomesti z datumom »31. decembra 2021«.
4. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-14/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-1611-0032
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost