Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2021 z dne 22. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2021 z dne 22. 4. 2021

Kazalo

1290. Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, stran 3803.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno omejuje kolektivno uresničevanje verske svobode v Republiki Sloveniji.
(2) Za kolektivno uresničevanje verske svobode iz prejšnjega odstavka gre v primerih izražanja vere več članov posamezne cerkve oziroma druge verske skupnosti, ki so hkrati fizično prisotni na istem kraju oziroma prostoru, v obliki bogoslužij, verskih obredov, molitev, drugih verskih praks, ter verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.
(3) Ne glede na odlok, ki ureja začasno delno omejitev gibanja ljudi in prepoved zbiranja ljudi, je dovoljeno gibanje in združevanje verskega uslužbenca in člana cerkve oziroma druge verske skupnosti, ko gre za individualno versko duhovno oskrbo.
2. člen 
(1) Kolektivno uresničevanje verske svobode iz prvega odstavka prejšnjega člena je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik med udeleženci,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
– uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
– prepoved zborovskega petja, razen, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, in
– razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
(2) Pri kolektivnem uresničevanju verske svobode iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo na odprtih površinah, se omeji na enega udeleženca na deset kvadratnih metrov odprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset udeležencev oziroma skupnih gospodinjstev. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(4) V zaprtih prostorih, v katerih po kriterijih iz prejšnjega odstavka sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(5) Omejitev števila oseb iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne velja v primeru verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti najmanj 1,5 metra.
(6) Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno le pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja, če to izvajajo občasno, opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG), pri čemer lahko versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje opravljajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa.
(7) Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če predložijo:
1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur v primeru občasne izvedbe verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja s strani te osebe,
2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema:
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(8) Dokazila o testiranju iz šestega in sedmega odstavka tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.
(9) Cerkev oziroma druga verska skupnost zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega in šestega odstavka tega člena in omejitev iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.
3. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 55/21 in 60/21).
5. člen 
Ta odlok začne veljati 23. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.
Št. 00716-20/2021
Ljubljana, dne 22. aprila 2021
EVA 2021-3340-0023
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost