Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2021 z dne 22. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2021 z dne 22. 4. 2021

Kazalo

1289. Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, stran 3802.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno omejuje ponujanje kulturnih storitev neposredno končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji.
2. člen 
(1) Ponujanje storitev knjižnic, arhivov, muzejev in galerij je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ),
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom,
– uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, arhivov, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, se omeji na enega končnega uporabnika na 30 kvadratnih metrov zaprte javne površine oziroma več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med končnimi uporabniki mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(4) V zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic, arhivov, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, in v katerih po kriterijih iz prejšnjega odstavka sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(5) Omejitev števila oseb iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne velja v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvajajo dejavnosti ponujanja storitev knjižnic, arhivov, muzejev oziroma galerij končnim uporabnikom, ki se lahko združujejo kot zaključena skupina na podlagi predpisov, ki urejajo začasne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.
(6) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo.
(7) Knjižnica, arhiv, muzej oziroma galerija zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega odstavka in omejitev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(8) Muzeji in galerije, ki so vpisani v razvid iz 87. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), s svojimi ustanovitelji uskladijo odpiralni čas ponujanja storitev neposredno končnim uporabnikom, pri čemer upoštevajo še druge okoliščine glede odpiranja.
3. člen 
(1) Ponujanje storitev javnih kulturnih prireditev (kinematografske, gledališke, glasbene, plesne in druge) je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom,
– uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, razen za nastopajoče pri izvajanju gledaliških, glasbenih in plesnih dejavnosti, in
– razkuževanje rok za udeležence pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev končnim uporabnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja javna kulturna prireditev za končne uporabnike, se omeji na enega končnega uporabnika na 30 kvadratnih metrov zaprte javne površine oziroma več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset končnih uporabnikov. Število oseb na odprtih površinah, na katerih se izvaja javna kulturna prireditev za končne uporabnike, se omeji na enega končnega uporabnika na deset kvadratnih metrov odprte površine oziroma več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset končnih uporabnikov. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva oziroma nastopajočimi.
(4) Omejitev števila oseb iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah, v katerih se izvaja javna kulturna prireditev za končne uporabnike, ki se lahko združujejo kot zaključena skupina na podlagi predpisov, ki urejajo začasne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.
(5) Izvajanje gledališke, glasbene in plesne dejavnosti za končne uporabnike je dovoljeno le pod pogojem, da nastopajoči enkrat tedensko oziroma pred samo izvedbo dejavnosti, če to izvajajo občasno, opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG), pri čemer lahko nastopajo le tiste osebe, ki imajo negativni rezultat testa.
(6) Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če predložijo:
1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur v primeru občasne izvedbe gledališke, glasbene oziroma plesne dejavnosti s strani te osebe,
2. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema:
drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.
3. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
4. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(7) Dokazila o testiranju iz petega in šestega odstavka tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.
(8) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo.
(9) Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih prireditev zagotovijo spoštovanje pogojev iz prvega odstavka in omejitev iz tretjega odstavka tega člena, nosilci izvajanja gledaliških, glasbenih in plesnih dejavnosti pa zagotovijo tudi spoštovanje pogoja iz petega odstavka tega člena.
4. člen 
(1) Ponujanje storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalen možen stik s končnimi uporabniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, in
– razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino, na katerih se ponuja storitev dostopa in ogleda kulturne dediščine končnim uporabnikom, se omeji na enega končnega uporabnika na deset kvadratnih metrov odprte javne površine oziroma na več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med končnimi uporabniki mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(4) Upravljavec ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in omejitev iz prejšnjega odstavka.
5. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 55/21 in 60/21).
7. člen 
Ta odlok začne veljati 23. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.
Št. 00716-19/2021
Ljubljana, dne 22. aprila 2021
EVA 2021-3340-0022
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost