Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

1134. Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, stran 3306.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(1) Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno omejuje kolektivno uresničevanje verske svobode v Republiki Sloveniji.
(2) Za kolektivno uresničevanje verske svobode iz prejšnjega odstavka gre v primerih izražanja vere več članov posamezne cerkve oziroma druge verske skupnosti, ki so hkrati fizično prisotni v verskem objektu, v obliki bogoslužij, verskih obredov, molitev oziroma drugih verskih praks.
(3) Ne glede na odlok, ki ureja začasno delno omejitev gibanja ljudi in prepoved zbiranja ljudi, je dovoljeno gibanje in združevanje verskega uslužbenca in člana cerkve oziroma druge verske skupnosti tudi izven verskih objektov, ko gre za individualno versko duhovno oskrbo.
2. člen 
(1) Kolektivno uresničevanje verske svobode iz prvega odstavka prejšnjega člena je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik med udeleženci,
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
– obvezno nošenje zaščitnih mask,
– prepoved petja, in
– razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
(2) Pri kolektivnem uresničevanju verske svobode iz prejšnjega odstavka se smiselno upoštevajo vsa splošno veljavna higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov se število oseb omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.
(4) Cerkev oziroma druga verska skupnost zagotovi spoštovanje pogojev iz prvega odstavka tega člena in omejitev iz prejšnjega odstavka.
3. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.
Št. 00716-18/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-3340-0019
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost