Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2021 z dne 31. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2021 z dne 31. 3. 2021

Kazalo

967. Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov in drugih letalnih naprav, stran 2959.

  
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o prepovedi letenja zrakoplovov in drugih letalnih naprav 
1. člen 
(1) Zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se prepove letenje zrakoplovov in drugih letalnih naprav s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč, vzletišč, vzletnih točk in pristajalnih mest ter drugih območij razen pristankov v sili.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek prepoved ne velja za lete s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč, vzletišč, vzletnih točk in pristajalnih mest ter drugih območij:
– zrakoplovov, ki opravljajo mednarodni, notranji in domači redni komercialni zračni prevoz potnikov, blaga in/ali pošte,
– zrakoplovov, ki opravljajo mednarodni, notranji in domači posebni komercialni zračni prevoz potnikov, blaga in/ali pošte,
– državnih zrakoplovov,
– zrakoplovov, ki izvajajo posebne operacije iz 4. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 2012, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/469 z dne 14. februarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 923/2012, Uredbe (EU) št. 139/2014 in Uredbe (EU) 2017/373 v zvezi z zahtevami glede storitev upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa, projektiranja struktur zračnega prostora, kakovosti podatkov in varnosti na vzletno-pristajalni stezi ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 73/2010 (UL L št. 104 z dne 3. 4. 2020, str. 1) in
– zrakoplovov in drugih letalnih naprav brez potnikov, če je to nujno potrebno zaradi vzdrževanja, testiranja ali pozicijskega leta.
2. člen 
Objavo informacij iz tega odloka zagotovi Ministrstvo za infrastrukturo z obvestilom na način, ki je običajen v zračnem prometu.
3. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov splošnega letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč ter vzletišč (Uradni list RS, št. 47/21).
5. člen 
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 11. aprila 2021.
Št. 00710-35/2021
Ljubljana, dne 31. marca 2021
EVA 2021-2430-0054
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost