Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2021 z dne 30. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2021 z dne 30. 3. 2021

Kazalo

960. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 2944.

  
Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 20/19, 8/20 in 85/20) se v 12. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ta člen se ne uporablja, če operater prenosnega sistema med trajanjem regulativnega obdobja poda zahtevo za izdajo soglasja zaradi spremenjenih okoliščin v skladu z metodologijo za določitev RO.«.
2. člen 
V 37. členu se formula spremeni tako, da se glasi:
Slika 1
3. člen 
V Prilogi 1 se Tabela 6 spremeni tako, da se glasi:
»Tabela 6: Sezonski faktorji za posamezni standardni produkt zmogljivosti
Plinski mesec (m)
Sezonski faktorji za posamezni standardni produkt zmogljivosti
Četrtletni SQ(m)
Mesečni SM(m)
Dnevni SD(m)
Znotraj dneva SZD(m)
Januar
1,617
1,617
1,617
1,617
Februar
1,617
1,527
1,527
1,527
Marec
1,617
1,228
1,228
1,228
April
0,751
0,765
0,765
0,765
Maj
0,751
0,748
0,748
0,748
Junij
0,751
0,712
0,712
0,712
Julij
0,714
0,657
0,657
0,657
Avgust
0,714
0,982
0,982
0,982
September
0,714
0,717
0,717
0,717
Oktober
1,211
0,878
0,878
0,878
November
1,211
1,143
1,143
1,143
December
1,211
1,211
1,211
1,211
«. 
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022, razen 2. člena tega akta, ki začne veljati 1. oktobra 2021.
Št. 71-1/2021-18/235
Maribor, dne 18. marca 2021
EVA 2021-2430-0025
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
dr. Romana Jordan 

AAA Zlata odličnost