Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2021 z dne 30. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2021 z dne 30. 3. 2021

Kazalo

959. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, stran 2943.

  
Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/18) se v 17. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ta člen se ne uporablja, če operater distribucijskega sistema med trajanjem regulativnega obdobja poda zahtevo za izdajo soglasja zaradi spremenjenih okoliščin v skladu z metodologijo za določitev RO.«.
2. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku pri oznaki f2 besedilo »faktor uporabe korektorja temperature in tlaka« nadomesti z besedilom »faktor uporabe korektorja volumna«.
3. člen 
V Prilogi 1 se Tabela 3 in Tabela 4 spremenita tako, da se glasita:
»Tabela 3: Vrednosti faktorjev (f1)glede na velikost in tip merilne naprave
Mehovni plinomer
Faktor f1
G-1.6
1,00
G-2.5
1,05
G-4
1,10
G-6
1,40
G-10
3,90
G-16
3,90
G-25
5,35
G-40
10,90
G-65
17,55
G-100
25,05
Turbinski plinomer
Faktor f1
G-40
20,80
G-65
21,70
G-100
23,70
G-160
31,20
G-250
31,50
G-400
34,35
G-650
43,50
G-1000
60,50
Rotacijski plinomer
Faktor f1
G-16
14,95
G-25
15,10
G-40
17,80
G-65
18,65
G-100
22,80
G-160
29,05
G-250
35,20
G-400
48,80
Ultrazvočni plinomer
Faktor f1
G-4
2,80
G-6
3,00
Tabela 4: Vrednosti faktorja uporabe korektorja volumna (f2)
Vrsta naprave
Faktor f2
Elektronski korektor volumna (glede na temperaturo)
7,80
Elektronski korektor volumna (glede na temperaturo in tlak)
31,50
«. 
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 71-2/2021-09/235
Maribor, dne 18. marca 2021
EVA 2021-2430-0024
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
dr. Romana Jordan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti