Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021

Kazalo

958. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2941.

  
Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 11. redni seji dne 17. 3. 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 825, k.o. 1850 Ježni vrh ID znak parcela 1850 825.
II 
Nepremičnina iz prejšnje točke tega sklepa preneha imeti status javnega dobra postane last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka: 1779737000, do 1/1.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2021-3
Šmartno pri Litiji, dne 17. marca 2021
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost