Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021

Kazalo

957. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2940.

  
Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 11. redni seji dne 17. 3. 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 102/104, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/104;
– parc. št. 102/106, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 10/106;
– parc. št. 102/109, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/109;
– parc. št. 102/111, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/111;
– parc. št. 102/108, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/108;
– parc. št. 102/113, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/113;
– parc. št. 102/115, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/115;
– parc. št. 102/117, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/117;
– parc. št. 102/119, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/119;
– parc. št. 102/120, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/120;
– parc. št. 102/122, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/122;
– parc. št. 102/126, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/126;
– parc. št. 102/124, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/124;
– parc. št. 102/128, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/128;
– parc. št. 102/130, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/130;
– parc. št. 102/134, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/134;
– parc. št. 102/132, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/132;
– parc. št. 102/136, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/136;
– parc. št. 102/138, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/138;
– parc. št. 102/144, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/144;
– parc. št. 102/140, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/140;
– parc. št. 102/146, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/146;
– parc. št. 102/142, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/142;
– parc. št. 102/148, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/148;
– parc. št. 102/152, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/152;
– parc. št. 102/150, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/150;
– parc. št. 102/154, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/154;
– parc. št. 102/158, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/158;
– parc. št. 102/160, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/160;
– parc. št. 102/162, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/162;
– parc. št. 102/167, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/167;
– parc. št. 102/156, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/156;
– parc. št. 102/164, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/164;
– parc. št. 102/49, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/49;
– parc. št. 102/166, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/166;
– parc. št. 102/168, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/168;
– parc. št. 102/171, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/171;
– parc. št. 102/174, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/174;
– parc. št. 102/176, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/176;
– parc. št. 102/100, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/100;
– parc. št. 102/99, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/99;
– parc. št. 102/98, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcele 1847 102/98.
II 
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe, se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-5/2021-4
Šmartno pri Litiji, dne 17. marca 2021
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost