Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021

Kazalo

953. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče, stran 2935.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB ter 66/17) in določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Luče na 12. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče 
1. člen 
Prvi odstavek prvega člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče (Uradni list RS, št. 34/15) se spremeni tako, da se odslej glasi:
»S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih pomoči na področju malega gospodarstva in obrti z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Luče.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2021
Luče, dne 25. marca 2021
Župan 
Občine Luče 
Ciril Rosc 

AAA Zlata odličnost