Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021

Kazalo

946. Odredba o dopolnitvi Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, stran 2928.

  
Na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE) izdaja predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
O D R E D B O 
o dopolnitvi Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije 
V Odredbi o posebnih ukrepih iz 83. a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije št. Su 407/2020-457 z dne 28. 1. 2021 (Uradni list RS, št. 12/21 in 37/21) se 3.2. točka (Vrstni red reševanja zadev, naroki, seje, zaslišanja in druga procesna dejanja) dopolni tako, da se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Naroki v zadevah, ki v skladu s tretjim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih niso nujne, sklicani med 1. in 9. aprilom 2021, se štejejo za preklicane. Sodišča objavijo preklic narokov na spletnih straneh sodišča.«
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Su 407/2020-536
Ljubljana, dne 29. marca 2021
Predsednik Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije 
mag. Damijan Florjančič 

AAA Zlata odličnost