Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021

Kazalo

940. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, stran 2925.

  
Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji 
1. člen 
Z namenom omejitve gibanja prebivalstva za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepovedujeta ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, in sicer se:
1. gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:
– dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
2. pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:
– nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
– programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
– programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
– programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
3. pooblaščenim organizacijam začasno prepove izvajanje:
– postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
– rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,
– začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
– usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
– rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
– preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
– osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;
4. Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa začasno prepove izvajanje:
– izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
– usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
– osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
– edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
– preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
– vozniških izpitov.
2. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(1) Veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče v obdobju od uveljavitve tega odloka do 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.
(2) Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče v obdobju največ 30 dni pred uveljavitvijo tega odloka do 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.
(3) Veljavnost potrdil o rednih in vmesnih pregledih cistern ter certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče v obdobju največ 30 dni pred uveljavitvijo tega odloka do 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.
4. člen 
(1) Za vozila, za katera je bila veljavnost prometnih dovoljenj v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena podaljšana, se plača letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu od datuma poteka veljavnosti, navedenega v prometnem dovoljenju.
(2) Če letna dajatev iz prejšnjega odstavka ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane letne dajatve ni plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje v elektronski obliki predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti. Davčni organ opravi izterjavo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21).
6. člen 
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 11. aprila 2021.
Št. 00710-31/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-2430-0052
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti