Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2021 z dne 29. 3. 2021

Kazalo

935. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, stran 2921.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju športnih programov in športnih tekmovanj.
2. člen 
(1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) nista dovoljena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe dovoljen:
– športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
– športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.
(3) Proces športne vadbe športnikov iz prejšnjega odstavka je dovoljeno izvajati v varnih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko posameznik, ožji družinski člani ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča izvajajo takšno športno-gibalno dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.
3. člen 
(1) V kolektivnih in individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1.
(2) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.
(3) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
(4) Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega odstavka tega člena, druge osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanj, in strokovni delavci v športu iz tretjega odstavka prejšnjega člena se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (v nadaljnjem besedilu: test HAG), razen če predložijo negativni rezultat testa HAG ali testa z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.
(5) Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če imajo:
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
4. člen 
Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1.
5. člen 
(1) Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.
(2) Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki morajo pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).
6. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21).
8. člen 
Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 11. aprila 2021.
Št. 00727-16/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-3330-0043
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost