Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2021 z dne 28. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2021 z dne 28. 3. 2021

Kazalo

932. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 2911.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
(1) S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določijo pogoji vstopa v Republiko Slovenijo na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državne meje Republike Slovenije.
(2) Kontrolne točke na notranjih mejah se delijo v dve kategoriji:
– kontrolne točke kategorije »A«, na katerih je v skladu z določbami tega odloka dovoljen prestop meje vsakomur, in
– kontrolne točke kategorije »B«, na katerih je dovoljen prestop meje le osebam, ki uveljavljajo eno od izjem iz 10. člena tega odloka.
(3) Kontrolne točke kategorije »A« obratujejo neprekinjeno. Čas obratovanja kontrolnih točk kategorije »B«, določen s tem odlokom, se objavi tudi na spletni strani policije.
(4) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz tega odloka ni dovoljen.
2. člen 
(1) Kontrolne točke kategorije »A« na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko so:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti in
3. Škofije ‒ Rabuiese.
(2) Kontrolne točke kategorije »B« na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko so:
1. Krvavi potok ‒ Pesse (med 5. in 23. uro),
2. Robič ‒ Stupizza (med 5. in 23. uro, nedelja in prazniki zaprto),
3. Predel ‒ Predil (med 6. in 9. uro ter med 15. in 18. uro, nedelja in prazniki zaprto),
4. Nova Gorica (Solkan) ‒ Gorizia (Vallico di Salcano) (med 6. in 21. uro),
5. Neblo ‒ Vallico di Venco (med 7. in 9. uro ter med 16. in 19. uro) in
6. Rateče (med 6. in 21. uro).
3. člen 
(1) Kontrolne točke kategorije »A« na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo so:
1. Karavanke – Karawankentunnel,
2. Ljubelj – Loibltunnel,
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
4. Gornja Radgona – Bad Radkersburg in
5. Gederovci – Sicheldorf.
(2) Kontrolne točke kategorije »B« na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo so:
1. Holmec – Grablach (med 5. in 23. uro),
2. Vič – Lavamund (med 5. in 23. uro),
3. Šentilj – magistrala (med 5. in 7. uro ter 17. in 19. uro),
4. Trate – Mureck (med 4.30 in 7.30 uro ter 16. in 20. uro),
5. Jurij – Langegg (med 6. in 7.30 uro ter 16. in 18. uro) in
6. Kuzma – Bonisdorf (med 4. in 23. uro).
(3) Kontrolni točki kategorije »A« na železniški povezavi na mejnem območju z Republiko Avstrijo sta Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn) in Železniška postaja Maribor.
4. člen 
(1) Kontrolni točki kategorije »A« na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko sta:
1. Dolga vas – Redics in
2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút).
(2) Kontrolni točki kategorije »B« na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko sta:
1. Hodoš (med 6. in 8. uro, med 14. in 15. uro ter med 19. in 20. uro) in
2. Čepinci (med 6. in 8. uro ter med 14. in 16. uro).
5. člen 
(1) Kontrolne točke kategorije »A« na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so:
– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor) in
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na spletni strani NIJZ.
6. člen 
(1) Kontrolni točki kategorije »A« na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet sta:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet) in
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet).
(2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na spletni strani NIJZ.
7. člen 
Policija za kontrolne točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka vzpostavi stalni nadzor prehajanja kontrolnih točk v dogovoru z Ministrstvom za zunanje zadeve in z varnostnimi organi sosednjih držav, za kontrolne točke iz 5. in 6. člena tega odloka pa v dogovoru z obratovalcem letališča oziroma upravljavcem pristanišča.
8. člen 
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz 2., 3. in 4. člena tega odloka.
9. člen 
(1) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti države določi države ali administrativne enote držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: rdeči seznam). Rdeči seznam je določen v Prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Objavi se na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.
(2) Kadar med administrativnimi enotami posamezne države obstajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada Republike Slovenije določi, da so na rdečem seznamu le posamezne administrativne enote te države.
(3) V državah ali administrativnih enotah držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, ni visokega tveganja za okužbo z virusom SARS-CoV-2. Osebe, ki prihajajo iz teh držav ali administrativnih enot držav, lahko vstopijo v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu.
(4) Enako kot države članice schengenskega območja se po tem odloku obravnavajo tudi Kneževina Andora, Kneževina Monako, Republika San Marino in Sveti sedež (Vatikanska mestna država).
(5) Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:
1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja,
2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.
(6) Potrdila o testiranju iz 2. točke prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja. Potrdilo zdravnika iz 2. točke prejšnjega odstavka se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja.
(7) Če je v karanteno na domu napotena oseba, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjena. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo dovoli le, če so zagotovljene ustrezne nastanitvene kapacitete za izvajanje karantene.
10. člen 
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu:
1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah po vstopu v Republiko Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Republike Slovenije;
3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najpozneje v šestih urah po vstopu;
4. osebi z diplomatskim potnim listom;
5. osebi, ki še ni dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili.
(2) Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: HAG test) na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:
1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
2. osebi, ki je že dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
3. osebi, ki prevaža osebo iz 5. točke prejšnjega odstavka oziroma osebo iz prejšnje točke in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
4. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje. Te osebe lahko ne glede na četrti odstavek 1. člena tega odloka mejo prehajajo izven kontrolnih točk;
5. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje ali življenje.
(3) PCR ali HAG test iz prejšnjega odstavka je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja.
11. člen 
(1) V države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu lahko osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji potujejo le pod pogojem, da so:
1. osebe iz 2. ali 3. točke petega odstavka 9. člena tega odloka,
2. osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena ali
3. osebe iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo ob izstopu iz države predložiti enaka dokazila, kot se v skladu s tem odlokom zahtevajo ob vstopu v državo.
12. člen 
(1) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije lahko zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.
(2) Osebi, ki prihaja iz države na rdečem seznamu, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije.
(3) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenijo ob upoštevanju priporočil NIJZ.
(4) Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.
(5) Državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ali kažeta očitne znake okužbe z virusom SARS-CoV-2, vendar ne potrebujeta sanitetnega prevoza, ter želita prestajati karanteno oziroma izolacijo v Republiki Sloveniji, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bosta prestajala karanteno oziroma izolacijo.
13. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21).
15. člen 
Ta odlok začne veljati 29. marca 2021 in velja do 12. aprila 2021.
Št. 00717-25/2021
Ljubljana, dne 28. marca 2021
EVA 2021-1711-0029
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti