Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

931. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica, stran 2908.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13, 32/17, 80/20 in 134/20), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 33/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (UPB, Uradni list RS, št. 33/14) in Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (UPB-2, Uradni list RS, št. 33/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 24. 2. 2021 sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica 
I. 
Občinski svet Občine Sevnica je pristojni organ, ki potrdi cene izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
II. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo je enaka potrjeni ceni, ker subvencije najemnine za uporabo javne infrastrukture ni:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Zaračunana cena v EUR
Zaračunana cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
8,3369
9,1289
20 < DN < 40
3
25,0107
27,3867
40 ≤ DN < 50
10
83,3690
91,2891
50 ≤ DN < 65
15
125,0535
136,9336
65 ≤ DN < 80
30
250,1070
273,8672
80 ≤ DN < 100
50
416,8450
456,4453
100 ≤ DN < 150
100
833,6900
912,8906
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,5973
0,6540
III. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki je od potrjene cene zmanjšana za subvencijo Občine Sevnica v višini 66,7 % najemnine za uporabo javne infrastrukture za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, znaša:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Zaračunana cena v EUR
Zaračunana cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
3,0574
3,3479
20 < DN < 40
3
9,1722
10,0436
40 ≤ DN < 50
10
30,5740
33,4785
50 ≤ DN < 65
15
45,8610
50,2178
65 ≤ DN < 80
30
91,7220
100,4356
80 ≤ DN < 100
50
152,8700
167,3927
100 ≤ DN < 150
100
305,7400
334,7853
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,3700
0,4052
IV. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode, ki je od potrjene cene zmanjšana za subvencijo Občine Sevnica v višini 87,4 % najemnine za uporabo javne infrastrukture za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, znaša:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Zaračunana cena v EUR
Zaračunana cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
0,7168
0,7849
20 < DN < 40
3
2,1504
2,3547
40 ≤ DN < 50
10
7,1680
7,8490
50 ≤ DN < 65
15
10,7520
11,7734
65 ≤ DN < 80
30
21,5040
23,5469
80 ≤ DN < 100
50
35,8400
39,2448
100 ≤ DN < 150
100
71,6800
78,4896
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,7328
0,8024
V. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske javne službe ravnanja z odpadki:
Ravnanje z odpadki
Cena v EUR na kg
Cena v EUR na kg z 9,5 % DDV
zbiranje komunalnih odpadkov – storitev
0,1478
0,1618
zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura
0,0043
0,0047
zbiranje bioloških odpadkov – storitev
0,0254
0,0278
obdelava komunalnih odpadkov – storitev
0,1447
0,1584
VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev po tem sklepu pa se uporabljajo s 1. marcem 2021.
Št. 3541-0003/2021
Sevnica, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 
 
 

AAA Zlata odličnost