Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

930. Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica, stran 2907.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13, 32/17, 80/20 in 134/20), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 33/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (UPB, Uradni list RS, št. 33/14) in Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (UPB-2, Uradni list RS, št. 33/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 24. 2. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica 
I. 
Občinski svet Občine Sevnica je kot pristojni organ potrdil elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
II. 
Občinski svet Občine Sevnica je pristojni organ, ki potrdi cene izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
III. 
Potrjena cena oskrbe s pitno vodo za vse uporabnike:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Potrjena cena v EUR
Potrjena cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
8,3369
9,1289
20 < DN < 40
3
25,0107
27,3867
40 ≤ DN < 50
10
83,3690
91,2891
50 ≤ DN < 65
15
125,0535
136,9336
65 ≤ DN < 80
30
250,1070
273,8672
80 ≤ DN < 100
50
416,8450
456,4453
100 ≤ DN < 150
100
833,6900
912,8906
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,5973
0,6540
IV. 
Potrjena cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za vse uporabnike:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Potrjena cena v EUR
Potrjena cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
8,8945
9,7395
20 < DN < 40
3
26,6835
29,2184
40 ≤ DN < 50
10
88,9450
97,3948
50 ≤ DN < 65
15
133,4175
146,0922
65 ≤ DN < 80
30
266,8350
292,1843
80 ≤ DN < 100
50
444,7250
486,9739
100 ≤ DN < 150
100
889,4500
973,9478
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,3700
0,4052
V. 
Potrjena cena čiščenja komunalne odpadne vode za vse uporabnike:
Omrežnina na mesec
Faktor omrežnine
Potrjena cena v EUR
Potrjena cena v EUR z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
6,5879
7,2138
20 < DN < 40
3
19,7637
21,6413
40 ≤ DN < 50
10
65,8790
72,1375
50 ≤ DN < 65
15
98,8185
108,2063
65 ≤ DN < 80
30
197,6370
216,4125
80 ≤ DN < 100
50
329,3950
360,6875
100 ≤ DN < 150
100
658,7900
721,3751
Stroški izvajanja storitve (m3)
0,7328
0,8024
VI. 
Potrjena cena ravnanja z odpadki:
Ravnanje z odpadki
Cena v EUR na kg
Cena v EUR na kg z 9,5 % DDV
zbiranje komunalnih odpadkov – storitev
0,1478
0,1618
zbiranje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura
0,0043
0,0047
zbiranje bioloških odpadkov – storitev
0,0254
0,0278
obdelava komunalnih odpadkov – storitev
0,1447
0,1584
VII. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev po tem sklepu pa se uporabljajo s 1. marcem 2021.
Št. 3541-0003/2021
Sevnica, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost