Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

929. Sklep o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Dravograd, stran 2907.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, UPB, 23/7,41/07, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), v skladu s 16. in 40. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 45/10 in 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – UPB4) je Občinski svet Občine Dravograd na 15. redni seji dne 25. 2. 2021 sprejel 
S K L E P
o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Dravograd
1. člen 
Občina Dravograd daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«. 
2. člen 
Strošek strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora znaša 1,06 € na uro. Cena socialno varstvene storitve na uro s stroški strokovne priprave (ekonomska cena) znaša 21,41 €. 
Cena socialno varstvene storitve na uro (v EUR) brez stroškov strokovne priprave, se določi na naslednji način: 
Plačniki in cene glede na dan izvedbe storitve 
Cena
na dan 
delovnika
na dan praznika
na dela prosti dan (nedelja)
100 %
150 %
140 %
Cena za občino 
14,19 €
21,28 €
19,87 €
Cena za uporabnike 
6,16 €
9,24 €
8,62 €
Celotna cena skupaj 
20,35 €
30,52 €
28,49 €
 
3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2021 dalje. 
 
Št. 410-0023/2020
Dravograd, dne 25. februarja 2021
 
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost